Massagolv | Fogfria beläggningar | Superfloor, polerad betong | Slipning av betonggolv | Målning av betonggolv | Dammbindning | Påkörningsskydd

GOLV FÖR INDUSTRI, HEM OCH OFFENTLIGA MILJÖER 

På Linköpings Industrigolv AB erbjuder vi golv med hög kvalitet givetvis. Våra golv gör lokalerna ljusa, lättstädade, dammfria och släta så verksamheten fungerar smidigt.

Vi erbjuder även andra produkter som kan rädda ditt golv från framtida skador. Bland annat våra robusta och galvaniserade påkörningsskydd som skyddar både väggar, människor och golv från skador.

Fördelen med härdplastgolv vid livsmedelsproduktion:

- Porfri och helt tät beläggning.
- Mycket tålig mot den sura miljö som uppstår av matrester mm.
- Hög slagtålighet
- Stora variationsmöjligheter gällande halkskydd.
- En lättstädad fogfri yta med stora möjligheter gällande fall.

Behörighet att arbeta med härdplaster.

Fördelarna är många med att välja rätt ytbehandling:

- Ökar golvets styrka.
- Förhindrar uppkomsten av damm.
- Underlättar rengöring.
- Förbättrar slitagemotstånd.
- Förbättrar mekaniskt och kemiskt motstånd.
- Förhindrar upptag av smuts, olja och kemikalier.
- Lyser upp lokalerna.
- Förbättrar arbetsmiljön

Fogfria golv för industri anpassas med utformning för att möta alla de funktionskrav som uppstår. Vi kan uppfylla eventuella unika krav för bästa lösning för hållbart golv. 

Tätskikt för parkeringsdäck är anpassningsbara i stor omfattning. Med stort slitage i offentliga parkeringsgarage ställs det allt större kvalitetskrav på tätskiktet. 
Med en gedigen utredning kan vi säkerställa bästa tätskiktssystem för just era krav och behov. 

Golv i offentliga miljöer såsom restauranger, butiker, byggnader, där många personer vistas samtidigt helt enkelt, ställs inför unika krav. De ska vara fogfria, oerhört slitstarka, stegljudsdämpande och framförallt estetiskt tilltalande för att matcha dess omgivnings arkitektur. Praktiska, lättskötta, snygga och sköna att gå på. 

Installationer av fogfria golv kräver disciplin, precision och hög yrkesskicklighet. 
När vi utformar golvlösningen har vi fokus på  funktion och utseendet och ser till att installationen blir rätt första gången genom noggrann planering och bästa materialutnyttjande.

Produkter vi använder levereras som flytande komponenter och vi blandar ihop dessa på plats där massan reagerar ihop till ett hårt och slitstarkt golv. Bästa arbetsmiljö och bästa slutresultat för uppdragsgivaren. 

 • Massagolv - epoxi/akryl/polyuretan/vinylester
 • Fogfria beläggningar
 • Superfloor, polerad betong
 • Slipning av betonggolv
 • Målning av betonggolv
 • Dammbindning
 • Påkörningsskydd
 • Nyinstallationer
 • Betongslipning
 • Ytbehandling av betonggolv
 • Betongrenoveringar
 • Spricklagning betonggolv
 • Dammbindning betonggolv
 • Förstärkningar
 • Vattentätning
 • Flytspackling
 • Kolfiberarmering
 • Designgolv
 • Industrier: Bil, läkemedel, elektroni, livsmedel m.fl
 • Tillverkningsindustrin
 • Produktionsanläggningar
 • Parkering & Garage
 • Offentliga miljöer
 • Restauranger
 • Storkök, tillagningskök & mottagningskök
 • Mejerier & bryggerier
 • Idrottsanläggningar
 • Rekreationsanläggningar
 • Hälso- & sjukvård
 • Lantbruk
 • Dagligvarubutiker
 • Detaljhandel
 • Butiker
 • Skolor och andra kommunala verksamheter
 • Kontor
 • Andra offentliga miljöer
 • Bostadsrätter, privata bostadsägare och andra fastighetsägare

SERVICE & UNDERHÅLL AV INDUSTRIGOLV

Linköpings Industrigolv AB erbjuder service och underhåll av våra golvinstallationer. Det kan även vara fördelaktigt att vi utbildar er städpersonal utbildas av oss för bästa daglig skötsel. Med vår utrustning och våra branscherfarenhet har vi kapaciteten att oftast återställa golv som ni kanske upplever som omöjliga att få helt rena. 

Vi kan besiktiga era golvytor och vi dokumenterar eventuella skador och åtgärdar dessa omgående om förutsättningar tillåter. För att våra kunder ska känna sig trygga att deras installerade golv håller kvalitetsnivån som krävs för deras verksamheter erbjuder vi kvalitetskontroller. 


Kvalitetskontrollernas fördelar:
Förebygger eventuella stora framtida kostnader

Trygghet att golven har rätt kvalitetsnivå för optimal driftsäkerhet

Städpersonal får uppdateringar och insikt

KVALITET OCH MILJÖ

KVALITETPOLICY, MILJÖPOLICY, ARBETSMILJÖPOLICY:

Linköpings Industrigolv AB är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ....

Vi jobbar med  produkter som bygger på välkänd och beprövad kemi; så kallade härdplaster. Dessa är baserade på epoxi, polyuretan eller akryl. Fogfria golv av härdplaster är mycket tåliga och bidrar till en bättre miljö då golvets livslängd förlängs vilket minskar behovet av underhåll och bruk av miljöfarliga och aggressiva städkemikalier.